Komunikat Radia OMG dotyczący II Muzycznego Konkursu

Na podstawie paragrafu § 6 punkt 4 i 5 II Konkursu Muzycznego OMG Radia „M3- Młodzi, Muzyka, Miasto” wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmienia się numerację paragrafów: § 5 „Nagrody za uczestnictwo w Konkursie” otrzymuje numer 6; § 6 „Postanowienia końcowe” przyjmuje numer 7. 2. Czytaj dalej!